Disclaimer

Niniejsza strona internetowa ma charakter wyłącznie informacyjny. Wszelkie materiały zamieszczone na jakiejkolwiek stronie internetowej firmy MT-Silesia Sp. z o.o., w tym między innymi tekst, zdjęcia, grafiki i liczby, mogą zawierać błędy oraz nieścisłości techniczne, maszynowe lub jakiegokolwiek innego rodzaju. Firma MT-Silesia Sp z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za takie błędy lub nieścisłości. Wszelkie materiały i informacje zamieszczone na stronie są udostępniane nieodpłatnie.

Firma MT-Silesia nie przedstawia w sposób wyraźny ani domniemany żadnych oświadczeń o kompletności, dokładności, rzetelności, przydatności lub dostępności informacji znajdujących się w witrynie internetowej. W żadnym wypadku MT-Silesia nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym pośrednie lub wtórne straty lub szkody, wynikające z korzystania z informacji zawartych na niniejszej stronie internetowej .
Wszystkie obrazy udostępnione na tej stronie (oprócz opisanych inaczej) są własnością MT-Silesia lub akcjonariuszy i pracowników firmy. Bezprawne wykorzystanie tych zdjęć w jakiejkolwiek formie jest surowo zabronione.

Wszelkie informacje dotyczące naszych produktów mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Firma MT-Silesia nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji o produktach firmy. Wiążące zobowiązania są realizowane wyłącznie w formalnych kontraktach lub zamówieniach odnoszących się do konkretnej oferty i specyfikacji MT-Silesia.

Za pośrednictwem tej strony można łączyć się z innymi witrynami, które nie są pod kontrolą MT-Silesia. Nie mamy kontroli nad naturą, treścią i dostępnością tych witryn. Zawarcie jakichkolwiek linków niekoniecznie oznacza zalecenie lub poparcie poglądów w nich wyrażonych.

Dokładamy wszelkich starań, aby strona działała płynnie. MT-Silesia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za witrynę będącą czasowo niedostępną ze względu na kwestie techniczne pozostające poza naszą kontrolą i nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje takich sytuacji.